umutburakunal - too ve enough
   
  UMUT BURAK UNAL-anasayfa
  ANGLIA sınavına hazırlık
  2015-2016 çalışma takvimi
  LİSE
  yorumlarınız-iletişim
  6.SINIF 1. DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  7.SINIF 1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  8.SINIF1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  => 8.sınıfdilbilgisikonuları
  => 1-8.sınıf spot on worksheet1
  => 2-SPOT ON 8 UNİT1-2 WORKSHEET CEVAP ANAHTARIDIR
  => 3-8.SINIF 2.ÇALIŞMA KAĞIDI
  => 4-8.sınıf1.quiz
  => 8.SINIF ADJECTIVES AND ADVERBS
  => TOO-ENOUGH !!! yenilendi
  => if clauses
  => unit4 simplepast&pastcontinuous
  => when-while
  => if li cümleler
  => simple past-dili geçmiş
  => too ve enough
  => Adjectives ending –ing or -ed
  => quiz unit 4
  => when while exercises
  => 8.sınıf1.dönem sbs
  => revision test units 123456 YENİ
  => present perfect tense worksheetYENİ
  => present perfect tense anlatımıYENİ
  => UNİT1,2,3 KELİMELER
  => sbs test 1
  => sbs test 2
  => 2. SINAVA HAZIRLIK
  => 1. dönem sonu imtihana hazırlık
  => 1.dönem tüm konuların tekrarı
  2. dönemPROJE ve performans görevleriKONULARI
  8. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  7. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  6. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  ÖNERDİĞİM WEB SAYFALARI-LİNKLER
  İNGİLİZCE SEVİYENİZİ ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARIYLA SINAYABİLİRSİNİZ
  EXTRA
  Galeri
  SPOT ON SÖZLÜK
  DYNED PROGRAMI HAKKINDA
  puzzles-bulmacalar-tekerlemeler

 

TOO" ve "ENOUGH"
 Bu iki zıt kardeş yapıdan birincisi cümleye "tersine" bir anlam kazandırır... Bu anlamı Türkçe'ye genellikle "...mayacak kadar" kavramı ile çeviririz. Ayrıca, yapısal özellikleri de not ediniz:
 too + adj. + to
adj. + enough +to
Too
too+sıfat
too: çok fazla,aşırı
too big: çok büyük
too expensive: çok pahalı
too far: çok uzak
Örnekler:
A: I can't read.
A: It is too dark to read.
(Okunmayacak kadar karanlık.)
 
A: Let's go to the cinema now.
B: No, we can't.
A: Why not?
B: It is too late to go.
(Gidilmeyecek kadar geç.)
 
-Enough
sıfat+enough
enough: yeteri kadar
tall enough: yeteri kadar uzun boylu
cheap enough: yeteri kadar ucuz
beautiful enough: yeteri kadar güzel
 
Örnekler:
A: Can your brother talk?
B: Yes. He is old enough to talk.
(Konuþabilecek kadar büyüdü.)
 
A: Shall we buy this car, Dad?
B: No, we can't buy it.
A: Why?
B: I am not rich enough to buy it.
(Onu alacak kadar zengin deðilim.)
 
Örnekler:
She is too young to go out alone at night. Geceleri sokağa yalnız çıkamayacak kadar küçük. (= Buna izin veremeyiz.)
She is old enough to go out alone at night. Kendisi karar verebilecek yaşta; biz karışamayız.
 He is ill enough to need a doctor. Bir doktora ihtiyacı olacak derecede hasta. Doktor çağırın...
 Oh, it was too good to be true, anyway... Durumun bir yanılsama, bir serap olduğunu anlayıp gerçeklere dönünce bir iç çekişi ile söylediklerimiz...
You're just too good to be true...
DİKKAT:too + sıfat + ad + (mastar) " şeklindeki varyasyona da dikkatinizi çekmek isterim:
I just can't figure out what it is, but there must be a catch -- it just sounds too good an opportunity to be true. Walla ne olduğunu çıkarsayamıyorum ama bu işin bir püf noktası olmalı -- (çünkü) inanılmayacak derecede harika bir fırsat gibi görünüyor...
That is obviously too shallow an argument for a man of your intellectual powers... Bunun, senin entellektüel gücüne sahip bir kimse için çok sığ bir argüman olduğu apaçık...
DİKKAT:too + sıfat + mastar " yapısının tümceye "tersine" bir anlam kazandıracağını söyledik; ancak bu mutlaka "olumsuz" bir nüans getirecek demek değildir. Şu örneklere bakınız:
We thought it was too good an opportunity to miss. Kaçırılmayacak kadar iyi bir fırsat olduğunu düşündük.
Daha İleri Örnekler:
 It may not be the best one available, but it's good enough for me! Ama benim için yeterli...
Too much light will make you go blind temporarily... Çok fazla ışık geçici körlüğe neden olacaktır.
Too Little Sleep May Accelerate Aging. Çok az uyku yaşlanmayı hızlandırabilir.
Here is some advice for "Parents Who Love Too Much"... Good parents can learn to "Love More Wisely" and develop children of character. = (Mealen) Aşırı sevgi ile çocuklarınızı şımartmayın. Akıllı sevgi ile çocukların karakterinin gelişmesini sağlayın...
Unfortunately, there was too little interest, and specially too little contribution on the part of the general public. Ne yazık ki halktan çok az ilgi ve özellikle de çok az katkı vardı...
 
 
A quiz for “too&enough”
 
Q1 - It was _____ so we didn't get it.
expensive enough
too expensive
enough expensive

Q2 - It's ___ to read; I don't understand it at all.
enough difficult
too difficult
difficult enough

Q3 - They didn't sell _____ to make it worthwhile.
tickets enough
enough tickets
too tickets

Q4 - There were _____ people there.
too
too many

Q5 - It's not ____ to sort things out.
enough late
late enough
too late

Q6 - It's ____ to pass.
enough difficult
too difficult

Q7 - I left because I'd had ______ their arguing.
enough
enough of
too

Q8 - He ate ____ and felt ill.
enough much
much enough
too much

Q9 - I'm shattered; I didn't ____ last night.
enough sleep
sleep enough
too sleep
too much sleep

Q10 - It's ____ to walk- I'll take the bus.
enough far
far enough
too far
too much far
 
 
 
 
 
 
 


Choose the correct answer.

Q1 - I didn't do ____ to pass.
enough well
well enough

Q2 - Is there ____ to go round?
enough beer
beer enough

Q3 - It's ____ to go to the beach today.
enough hot
hot enough

Q4 - I found the exam _____.
enough easy
easy enough

Q5 - They didn't sell ____.
enough tickets
tickets enough

Q6 - If it isn't ____, you'll have to redo it.
enough good
good enough

Q7 - The flat isn't _____ for them now they've got a child.
enough big
big enough

Q8 - It's ____ without you making things worse.
enough hard
hard enough

Q9 - There weren't _____ them.
enough
enough of

Q10 - They weren't ____.
enough quick
quick enough

Choose the correct phrase
Q1 - I didn't have ......... to finish the test
time enough
enough time

Q2 - He didn't do ......... to pass the course
enough work
work enough

Q3 - There just aren't ......... in the day to get everything done
hours enough
enough hours

Q4 - His work wasn't .........
enough good
good enough

Q5 - They couldn't make them ........ to cope with demand
fast enough
enough fast

Q6 - She didn't run ....... to win the race
fast enough
enough fast

Q7 - He didn't try .........
enough hard
hard enough

Q8 - She doesn't speak French .......... for the job
enough well
well enough

Q9 - He didn't run ....... to catch the bus
quickly enough
enough quickly

Q10 - The weather wasn't ....... for a picnic
enough nice
nice enough