umutburakunal - present perfect tense anlatımıYENİ
   
  UMUT BURAK UNAL-anasayfa
  ANGLIA sınavına hazırlık
  2015-2016 çalışma takvimi
  LİSE
  yorumlarınız-iletişim
  6.SINIF 1. DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  7.SINIF 1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  8.SINIF1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  => 8.sınıfdilbilgisikonuları
  => 1-8.sınıf spot on worksheet1
  => 2-SPOT ON 8 UNİT1-2 WORKSHEET CEVAP ANAHTARIDIR
  => 3-8.SINIF 2.ÇALIŞMA KAĞIDI
  => 4-8.sınıf1.quiz
  => 8.SINIF ADJECTIVES AND ADVERBS
  => TOO-ENOUGH !!! yenilendi
  => if clauses
  => unit4 simplepast&pastcontinuous
  => when-while
  => if li cümleler
  => simple past-dili geçmiş
  => too ve enough
  => Adjectives ending –ing or -ed
  => quiz unit 4
  => when while exercises
  => 8.sınıf1.dönem sbs
  => revision test units 123456 YENİ
  => present perfect tense worksheetYENİ
  => present perfect tense anlatımıYENİ
  => UNİT1,2,3 KELİMELER
  => sbs test 1
  => sbs test 2
  => 2. SINAVA HAZIRLIK
  => 1. dönem sonu imtihana hazırlık
  => 1.dönem tüm konuların tekrarı
  2. dönemPROJE ve performans görevleriKONULARI
  8. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  7. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  6. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  ÖNERDİĞİM WEB SAYFALARI-LİNKLER
  İNGİLİZCE SEVİYENİZİ ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARIYLA SINAYABİLİRSİNİZ
  EXTRA
  Galeri
  SPOT ON SÖZLÜK
  DYNED PROGRAMI HAKKINDA
  puzzles-bulmacalar-tekerlemeler
1) Present Perfect Tense (yakın geçmiş zaman) deneyimlerle ilgili konuşurken kullanılmaktadır. Olayları yaşadığımız ya da yaşamadımız önemlidir, ne zaman yaşadığımız önemli değildir.
Örnekler:
- I have been abroad two times. (2 kez yurt dışında bulundum.)
- Anna has never broken a leg. (Anna bacağını hiç kırmadı.)
- Have you ever eaten sushi? (Hiç suşi yedin mi?)

Not: Present Perfect Tense ile genellikle never ve ever kullanılmaktadır. Never, -Hiç- anlamına gelmektedir, olumsuz cümlelerde kullanılmaktadır. Ama never kullanılan cümleyi olumsuz yaptığından ayrıcı olumsuz yapan bir takı getirilmemelidir. Ever da -hiç- anlamına gelmektedir, soru cümlelerinde kullanılır."Sen hiç Amerika"da bulundun mu?" gibi.

2) Present Perfect Tense geçmişte başlayan ve şu ana kadar devam eden olayları anlatmak için de kullanılmaktadır.
Örnekler:
- I have been a teacher for more than ten years. (10 yıldan fazla öğretmen olarak bulunmaktayım.)
- We haven"t seen Janine since Friday. (Janine i cuma gününden beri görmedik.)
- How long have you been at this school? (Ne kadar süredir bu okulda bulunmaktasın?)
Not Bir eylemin ne kadar süredir devam ettiğini söylerken since ya da for kullanırız. Since belli bir zaman,belli bir tarih ya da belli bir gün belirtildiğinde kullanılır. Pazartesiden beri, 1995ten beri gibi. For ise tam kesin zaman belirtilmediğinde kullanılır. Bir kaç gündür, 2 yıldır gibi.

3) Present Perfect Tense aynı zamanda geçmişte meydana gelen ama sonucunu bugün de gördüğümüz olayları anlatmak için kullanılmaktadır.
Örnekler:
- I have lost my wallet. = I don"t have it now.(Cüzdanımı kaybettim = Şu an cüzdanım yok.)
- Jimmy has gone to South America. = He isn"t here now. (Jimmy Güney America"ya gitti = şimdi burda değil.)
- Have you finished your homework? = Is your homework ready?(Ödevini bitirdin mi? = Şu an hazır mı?)
Not: Present Perfect Tense te geçmişte olup şu an sonucu görülen eylemler için sıklıkla just, already ve yet kullanılır.
JUST : Henüz, biraz önce demektir, olumlu cümlelerde kullanılır.
ALREADY: Çoktan demektir, olumlu cümlelerde kullanılır.

- We"ve already had our breakfast. (Kahvaltımızı çoktan ettik.)
- I"ve already done my homework. (Ödevimi çoktan yaptım.)
- Do you want a cup of coffee? (Bir fincan kahve ister misin?)
No, thanks. I"ve already had one. (Hayır, teşekkürler. Ben çoktan bir tane içtim.)

YET: Henüz demektir, olumsuz cümlelerde kullanılır.

- Has the post arrived yet? (Posta daha gelmedi mi?)
- Have you done your homework? (Ödevini yaptın mı?)
Not yet. (Henüz değil.)
- Haven"t you got ready yet? Look at the time! (Hala hazır değil misin? Saate bak!)
How to form
(Cümle kuruluşu)

Present Perfect Tense te cümle oluştururken, have ve has yardımcı yardımcı fiilleri ile, ana fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. (Fiillerin 2. ve 3. halleri Simple Past Tense dersinde verilmiştir.)
Present Perfect - Positive Sentences
________________________________________
- I have been to Moscow. (Moskova"da bulundum.)
- You have finished the exercise. (Alıştırmayı bitirdin.)
- He has just gone home. (O, biraz önce evden çıktı.)
- She has already had a holiday this year. (O bu yıl çoktan tatile çıktı.)
- It has broken! (O kırıldı.)
- We have seen this film before. (Bu filmi daha önce gördük.)
- They have bought a new car. (Onlar yeni bir araba aldılar.)
- I have worked as a secretary for two years. (İki yıldır sekreter olarak çalışıyorum.)
- The film hasn"t started yet. (Film henüz başlamadı.)
Yeni sayfanın içeriği