umutburakunal - as....as
   
  UMUT BURAK UNAL-anasayfa
  ANGLIA sınavına hazırlık
  => if quiz type 1-2
  => İF CLAUSE TYPE 1
  => USED TO
  => comparatives-superlatives
  => as....as
  => was-were YENİ
  => past simple
  => condıtıonals
  => tag questıons
  => simple past-continuous
  => tense revision
  => enough-too
  => reflexives
  => simplepast
  => underline
  => present perfect
  => adjectives-adverbs
  => relative clauses
  => relative clauses1
  2015-2016 çalışma takvimi
  LİSE
  yorumlarınız-iletişim
  6.SINIF 1. DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  7.SINIF 1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  8.SINIF1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  2. dönemPROJE ve performans görevleriKONULARI
  8. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  7. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  6. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  ÖNERDİĞİM WEB SAYFALARI-LİNKLER
  İNGİLİZCE SEVİYENİZİ ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARIYLA SINAYABİLİRSİNİZ
  EXTRA
  Galeri
  SPOT ON SÖZLÜK
  DYNED PROGRAMI HAKKINDA
  puzzles-bulmacalar-tekerlemeler
Comparative ve Superlative konularında iki ya da daha fazla nesnenin nasıl karşılaştırılacağı anlatılmıştı. As... as konusu ise bi kişinin başka bir şeye benzetilmesidir.As ... as "kadar" ya da "gibi" anlamlarına gelmektedir.

Kullanım olarak, as + adjective (sıfat) + as şeklindedir.

- Jack is as stubborn as a goat.
(Jack bir keçi kadar inatçıdır.)

- Suna is as beautiful as a rose.
(Suna bir gül kadar güzeldir.)

- My clothes as white as snow.
(Giysilerim kar gibi beyazdır.)

- Chan is as hardworking as an ant.
(Chan bir karınca kadar çalışkandır.)

- Tom is as strong as a lion.
(Tom bir aslan kadar güçlüdür.)

- Fatih is as fast as a cheetah.
(Fatih bir çita kadar hızlıdır.)

- I am as hungry as a wolf.
(Bir kurt kadar açım.)

- She is as cunning as a fox.
(O bir tilki kadar kurnazdır.)

- My father was as busy as a bee yesterday.
(Babam dün bir arı gibi yoğundu.)

- Her baby is as silent as a lamb
(Onun bebeği bir kuzu kadar sessiz.)
Sıfatların Karşılaştırılması)
İki nesnenin, iki kişinin, iki şehrin, iki dağın, ırmağın ve bunun gibi sıfatlarla nitelendirilmiş kelimelerde karşılarştırma yapmak için sıfatların "comparative" halleri kullanılmaktadır.
Örneğin; Tom uzun boyludur, ama kardeşi George, ondan daha uzundur. Tom ve kardeşi arasında karşılaştırma yaparken uzunluk olarak yaparız ve bu sıfatın comparative halini kullanırız.

1. George is taller than Tom.
(George Tom"dan daha uzundur.)
-er = daha
than= -den, -dan
  4. River Kızılırmak is longer than River Sakarya
(Kızılırmak Nehri Sakarya nehrinden daha uzundur.)


5. Maths is more difficult than English.
(Matematik İngilizce"den daha zordur.)

more: daha

* Difficult uzun heceli bir sıfat olduğundan dolayı, "daha" anlamını cümleye katabilmek için "more" kullanılmaktadır. Kısa heceli sıfatlar ise örnek cümlelerde de görüldüğü gibi "-er" takısıyla "daha" anlamını kazanmaktadır.

6. Erzurum is colder than İstanbul.
(Erzurum İstanbul"dan daha soğuktur.)

7. My grandfather is older than my grandmother.
(Dedem babaannemdem daha yaşlıdır.)

8. An elephant is bigger than a horse.
(Bir fil bir attan daha büyüktür.)

9. BMW is more expensive than Megane.
(BMW Megane" dan daha pahalıdır.)

10. An armchair is more comfortable than a chair.
(Bir koltuk bir sandalyeden daha rahattır.)
Yeni sayfanın içeriği