umutburakunal - SİMPLE PAST TENSE KONU ANLATIMI
   
  UMUT BURAK UNAL-anasayfa
  ANGLIA sınavına hazırlık
  2015-2016 çalışma takvimi
  LİSE
  yorumlarınız-iletişim
  6.SINIF 1. DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  7.SINIF 1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  8.SINIF1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  2. dönemPROJE ve performans görevleriKONULARI
  8. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  7. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  => 7.SIN.MART YAZILISINA HAZIRLIK
  => simple past örnek yazılı
  => SİMPLE PAST TENSE KONU ANLATIMI
  => 7.sınıf 2.dönem tarama1
  => 2.dönem tarama 2
  => 2.dönem 2. yazılıya hazırlık
  => 2. dönem general test1
  => general test 2
  => could-would like to-want to
  => ÇALIŞMA -NİSAN
  => if clause type 2
  => gerunds
  => !PRONOUNS
  => şubat..mart alıştırmaları
  => comparative-superlatives
  => NİSAN ALIŞTIRMALARI
  => 7.sınıf 2. dönem sonu testi
  6. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  ÖNERDİĞİM WEB SAYFALARI-LİNKLER
  İNGİLİZCE SEVİYENİZİ ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARIYLA SINAYABİLİRSİNİZ
  EXTRA
  Galeri
  SPOT ON SÖZLÜK
  DYNED PROGRAMI HAKKINDA
  puzzles-bulmacalar-tekerlemeler
Yeni sayfanın içeriği
PAST TENSE ( GEÇMİŞ ZAMAN )
 
- I got up at ten o’ clock.
- I drank a glass of milk.
- I didn’t watch TV.
- I helped my father.
- I didn’t go to bed.
- Did you buy a new dress ?
  
( Yukarıdaki cümlelerin özelliği hepsinin geçmiş zamanda oluşudur. Daha önce öğrendiğimiz geçmiş zaman ( was / were ) den farkı : 
- was / were cümleleri geçmiş zamandaki ‘durumu’ bildiriyordu.
Yukarıdaki cümleler ise geçmiş zamandaki ‘eylemi’ bildiriyor. )
 
( İngilizcede ‘past tense’ de bazı fiiler düzenli olarak ‘-d, -ed, -ied’ takısı alarak kullanılırlar. Bunlara “ regular / düzenli fiiller ” diyoruz. Bazı fiiler ise şekil değiştirirler ya da oldukları gibi kalırlar. Bu fiillere de “ irregular / düzensiz fiiller ” diyoruz. )
 
Examples( örnekler ):
  
1 .                                  -Ayşe opened the door. ( regular )
                                      -Murat went to school. ( irregular )
 
                    Kural : Subject + verb (-d,-ed,-ied ) + object + (adv)geçmiş zaman zarfı
                                 Subject + verb2 + object + geçmiş zaman zarfı
 
 2.                                  -Esra didn’t drink milk yesterday.
 
                   Kural : Subject + didn’t + Verb1 + object +(adv) geçmiş zaman zarfı
 
 
 3.                                - Did your father watch Tv last night ?
                                      Yes, he watched Tv last night.
 
                   Kural : Did + Subject +verb 1+ object + (adv)geçmiş zaman zarfı
 
 
   4.                              - What did you drink yesterday ?
                                        I drank milk yesterday.
 
                   Kural : What + did + S + verb 1 +........ +(adv)geçmiş zaman zarfı
                                Where / When + did + subject + verb 1+ object + zarf