umutburakunal - KASIM SINAVINA HAZIRLIK
   
  UMUT BURAK UNAL-anasayfa
  ANGLIA sınavına hazırlık
  2015-2016 çalışma takvimi
  LİSE
  yorumlarınız-iletişim
  6.SINIF 1. DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  => 1-6.sın 1-2 üniteler
  => 6.SINIF1.2.ÜNİTELER İÇİN ÇALIŞMA
  => simple present tense-geniş zaman
  => 2ndquiz
  => KASIM SINAVINA HAZIRLIK
  => 6.sınıf okuma
  => 6.sınıf 1.dönem sbs
  => UNİT1,2,3,4,5,6,7,8KELİMELER
  => 6. sınıf 1.ünite
  => 6. sınıf 1. yazılı için çalışma
  => 6e 2. sınava hazırlık
  => 1. DÖNEM İÇİN 160 SORU
  => sımple present tense için onlıne ders
  => 2. yazılıya hazırlık
  => 3. YAZILIYA HAZIRLIK-TEST
  => 6.SINIF YARIYIL TATİL ÖDEVİ
  7.SINIF 1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  8.SINIF1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  2. dönemPROJE ve performans görevleriKONULARI
  8. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  7. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  6. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  ÖNERDİĞİM WEB SAYFALARI-LİNKLER
  İNGİLİZCE SEVİYENİZİ ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARIYLA SINAYABİLİRSİNİZ
  EXTRA
  Galeri
  SPOT ON SÖZLÜK
  DYNED PROGRAMI HAKKINDA
  puzzles-bulmacalar-tekerlemeler

 

 
A)Read the passage and answer the TRUE-FALSE questions ( 6*3=18 points )
 

        Hello, My name is Ahmet.My surname is AKSU..I am from Antalya. I am Turkish. I am 10 years old. I am a student at Antalya primary school.
 I am tall and slim. I have got short, curly brown hair and beautiful black eyes. I like watching comedy films in my free time. I enjoy playing chess with my friends. I hate cleaning my room. I am interested in cooking but I am not good at it.
 


  1. His name is Ali.            _____                                     4. Ahmet enjoys playing football ____
  2. Ahmet is from Turkey.______                                   5.Ahmet is fat and short .____
  3. Ahmet is a doctor._______                                       6. He likes watching comedy films.____
B) Match the pictures with the descriptions.( 4*3=12 points)
 
1)         2)        3)     4)
 
A) He is tall and slim. He has got short, curly, black hair. He has got a moustache and a beard.________
B) She is short and fat. She has got short,straight,blonde hair.She has got big ,blue eyes. _________
C)He is slim and fit. He has got short,straight ,grey hair. He is middle aged. He wears glasses. ______
D) She is tall and slim. She has got long,straight, blacks hair.She has got small,black eyes._______
C) Gizem’i için istenilen bilgilere resme bakarak doldurunuz.
(5X2=10 puan)
Name    : Gizem GÜVEN-mavi gözlü-uzun dalgalı açık kahve scalar-uzun boylu-zayıf-17 yaşında
Description :
 
1) eyes: She has got ………………………………………………
2) hair: She has……………………………………………………..
3) height : She is……………………………………………………
4) age: She …………………………………………………………….
5) weight: She ………………………………………………………
                                                       
 
D) Look at the family tree and write the family relations       (5 *2=10points)  
 

  1. George is Susan’s ..…………………………
  2. Pam is Carol’s       …………………………….
  3. Susan is John’s      ………………………….
  4. Peter is Pam’s       …………………………….
  5. John is Carol’s       ……………………………

 
 
 


 

                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                             
 
1                           2                                 3                                 4                                 5
            E) Write 5 True sentences about yourselves using the beginning sentences below(5*2=10 pts)
 
1) I like ……………………………………………………………………………………………..
2) I enjoy …………………………………………………………………………………………..
3) I hate …………………………………………………………………………………………...
4) I am good at ………………………………………………………………………………….
5) I am interested in ………………………………………………………………………….. Good Luck JJJ
F-ANSWER THE QUESTIONS.(5*2=10 points)
 

LIKES/DISLIKES
READING BOOKS
DANCING
SALLY
GEORGE
JOHN

 
1-Sally likes reading books
2-John …………….......dancing.
3-………… …..dislıkes reading books.
4-Sally and John dislike ………........ .
5-George ………………… dancing.
 
         G-Aşağıaki soruları cevaplar ile eşleştirin (5*2=10)
 
1)What colour hair has she got?       a)He is good at swimming
2)What do you like doing)               b)Maggie is my sister
3What is he good at?                        c)She has got blonde hair.
4)Who is Maggie?                            d)I like reading book.
5)Whose book is it?                                           E) it is Ahmet’s book

1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
            H-Boşlukları how much or how many ile tamamlayınız.(5*2=10p)
 
1.       ……………… milk have you got?
2.       ……………… cheese is there?
3.       ……………… students are there?
4.       ……………… eggs have we got?
5.    ……................bananas are ther in the fridge?
 
    F)            ı) Aşagıdaki yiyecek ve içeceklerin İngilizcelerini yazınız. (5 X 2 =10 puan)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
CHERRY…       P……………………..         B………………………..         W…………………………….N       L………………………E            G….................