umutburakunal - regular verbs
   
  UMUT BURAK UNAL-anasayfa
  ANGLIA sınavına hazırlık
  2015-2016 çalışma takvimi
  LİSE
  => 1st quiz
  => 9.sınıf2.dönemperformans görevi
  => regular verbs
  => irregular verbs
  yorumlarınız-iletişim
  6.SINIF 1. DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  7.SINIF 1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  8.SINIF1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  2. dönemPROJE ve performans görevleriKONULARI
  8. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  7. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  6. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  ÖNERDİĞİM WEB SAYFALARI-LİNKLER
  İNGİLİZCE SEVİYENİZİ ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARIYLA SINAYABİLİRSİNİZ
  EXTRA
  Galeri
  SPOT ON SÖZLÜK
  DYNED PROGRAMI HAKKINDA
  puzzles-bulmacalar-tekerlemeler
REGULAR VERBS (DÜZENLİ FİİLLER)
 
Present Tense
Past Tense
Meaning
Add
Added
Toplamak
Arrive
Arrived
Varmak, ulaşmak
Answer
Answered
Cevap vermek
Ask
Asked
Soru sormak
Attend
Attended
Devam etmek
Believe
Believed
İnanmak
Boil
Boiled
Kaynamak
Brush
Brushed
Fırçalamak
Borrow
Borrowed
Ödünç almak
Clean
Cleaned
Temizlemek
Climb
Climbed
Tırmanmak
Camp
Camped
Kamp yapmak
Change
Changed
Değiştirmek
Carry
Carried
Taşımak
Collect
Collected
Biriktirmek
Correct
Corrected
Düzeltmek
Count
Counted
Saymak
Comb
Combed
Taramak
Close
Closed
Kapamak
Cook
Cooked
Pişirmek
Cross
Crossed
Karşıdan karşıya geçmek
Cry
Cried
Ağlamak
Decide
Decided
Karar vermek
Divide
Divided
Bölmek
Dive
Dived
Dalmak
Drop
Dropped
Düşmek, düşüş
Enjoy
Enjoyed
Hoşlanmak
Excuse
Excused
Özür dilemek
Explain
Explain
Açıklamak
Earn
Earned
Kazanmak
Fail
Failed
Başarısız olmak
Fill
Filled
Doldurmak
Finish
Finished
Bitirmek
Fish
Fished
Balık tutmak
Follow
Followed
Takip etmek
Hate
Hated
Nefret etmek
Help
Helped
Yardım etmek
Hope
Hoped
Ummak
Remember
Remembered
Hatırlamak
Intend
Intended
Niyet etmek
Invent
Invented
Keşfetmek
Invite
Invited
Davet etmek
İnterrupt
İnterrupted
Sözünü kesmek
Kiss
Kissed
Öpmek
Kill
Killed
Öldürmek
Knock
Knocked
Çalmak (kapıyı)
Lough
Loughed
Gülmek
Land
Landed
Karaya ayak basmak, inmek
Live
Lived
Yaşamak
 
Love
Loved
Sevmek
Lift
Lifted
Taşımak
Listen
Listened
Dinlenmek
Look
Looked
Bakmak
Measure
Measured
Ölçmek
Miss
Missed
Özlemek
Move
Moved
Hareket Etmek
Mend
Mended
Onarmak
Multiply
Multiplied
Çarpmak
Need
Needed
İhtiyaç duymak
Offer
Offered
Teklif etmek
Order
Ordered
Emir vermek
Open
Opened
Açmak
Pack
Packed
Paketlemek
Pick
Picked
Toplamak
Paint
Painted
Boyamak
Point
Pointed
İşaret etmek
Prefer
Prefered
Tercih etmek
Play
Played
Oynamak
Polish
Polished
Parlatmak
Peel
Peeled
Soymak
Post
Posted
Postalamak
Pull
Pulled
Çekmek
Push
Pushed
İtmek
Rain
Rained
Yağmur yağmak
Reach
Reached
Ulaşmak
Receive
Received
Almak
Talk
Talked
Konuşmak
Repair
Repaired
Tamir etmek
Shout
Shouted
Bağırmak
Snow
Snowed
Kar yağmak
Smile
Smiled
Gülümsemek
Smoke
Smoked
Sigara içmek
Start
Started
Başlamak
Stay
Stayed
Kalmak
Stop
Stopped
Durmak
Study
Studied
Çalışmak
Subtract
Subtracted
Çıkarmak
Talk
Talked
Konuşmak
Thank
Thanked
Teşekkür etmek
Travel
Travelled
Seyahat etmek
Touch
Touched
Dokunmak
Use
Used
Kullanmak
Visit
Visited
Ziyaret etmek
Walk
Walked
Yürümek
Worked
Worked
Çalışmak
Wait
Waited
Beklemek
Wash
Washed
Yıkamak
Want
Wanted
İstemek
Watch
Watched
İzlemek