umutburakunal - TEST 2
   
  UMUT BURAK UNAL-anasayfa
  ANGLIA sınavına hazırlık
  2015-2016 çalışma takvimi
  LİSE
  yorumlarınız-iletişim
  6.SINIF 1. DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  7.SINIF 1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  8.SINIF1.DÖNEM ÇALIŞMA KAĞITLARI
  2. dönemPROJE ve performans görevleriKONULARI
  8. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  7. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  6. SINIF 2. DÖNEM ÇALIŞMALARI
  => MART 1.YAZILIYA HAZIRLIK
  => WHAT TİME-NE ZAMAN
  => WHAT DO YOU DO?-NE YAPARSIN?
  => WHEN-NE ZAMAN?
  => exam1
  => TEST 2
  => CAN-MUST
  => 6.sınıf 2. dönem tarama
  => 2.dönem tarama
  => some-any
  => ŞUBAT-MART ALIŞTIRMALARI
  => nisan alıştırmaları
  ÖNERDİĞİM WEB SAYFALARI-LİNKLER
  İNGİLİZCE SEVİYENİZİ ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVLARIYLA SINAYABİLİRSİNİZ
  EXTRA
  Galeri
  SPOT ON SÖZLÜK
  DYNED PROGRAMI HAKKINDA
  puzzles-bulmacalar-tekerlemeler
Yeni sayfanın içeriği
UNIT-1

1) Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en uygun seçeneği işaretleyiniz..
Makbule ATADAN is Atatürk’s ……………
A)    mother
B)     aunt
C)    sister
D)    uncle
2) Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en uygun seçeneği işaretleyiniz.
Mustafa Kemal Atatürk’s ………… is Ali Rıza Efendi.
A)    brother
B)     uncle
C)    father
D)    son
3) Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en uygun seçeneği işaretleyiniz.
Zübeyde Hanım is Atatürk’s ……………………
A)    daughter
B)     sister
C)    aunt
D)    mother
4) Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz
A)    pretty
B)     old
C)    handsome
D)    beautiful
5) Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz
A)    short
B)     tall
C)    medium height
D)    cute
6) Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz
A)    overweight
B)     thin
C)    fat
D)    big
7) Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz
A)    slim
B)     fat
C)    small
D)    thin
8) Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz
A)    blonde
B)     wavy
C)    curly
D)    slim
9) Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz
A)    straight
B)     blonde
C)    fair
D)    dark
10) Cümledeki altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
“My father has got long wavy fair hair.”
A)    curly
B)    straight
C)    short
D)    slim
11) Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)    wavy
B)    straight
C)    fat
D)    curly
12) Uzun boylu,güzel ve uzun dalgalı kahverengi saçları olan Meral’ı tanımlayan cümleyi seçiniz.
A)   Meral is tall and beautiful. She has got long brown hair
B)    Meral is slim and beautiful. She has got long wavy brown hair
C)   Meral is tall and beautiful. She has got long wavy brown hair
D)   Meral is medium height and beautiful. She has got long wavy brown hair
13) Kısa boylu,orta yapılı, uzun koyu kıvırcık saçları olan Ahmet’i tanımlayan seçenek hangisidir?
A)    Ahmet is short and medium weight with long curly dark hair
B)     Ahmet is short and medium height with long curly dark hair
C)    Ahmet is slim and medium height with long curly dark hair
D)    Ahmet is slim and medium weight with long curly dark hair
14) Karışık verilen kelimelerin düzgün sıralanışı hangisi?
A)    brown long hair wavy
B)     hair long wavy brown
C)    long wavy brown hair
D)    wavy long brown hair
15) Aşağıdaki cümlenin kısaltma yapmadan yazılışı hangisidir?
“Emre’s brother’s got a cat. It’s in the room.”
A)    Emre is brother is got a cat. It has in the room.
B)     Emre’s brother has got a cat. It is in the room.
C)    Emre is brother has got a cat. It is in the room.
D)    Emre’s brother is got a cat. It is in the room.
16) Aşağıdaki konuşmada boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz.
 A: “What’s your father’s name?
 B: …………………………
A)    She’s Ayşe
B)     Her name is Ayşe
C)    Yes, his name’s Ahmet
D)    His name’s Ahmet
17) Aşağıdaki konuşmada boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz.
     A: Is he a driver?
     B: ………………..
A)    No, he is
B)     Yes, he is
C)    He is
D)    He isn’t
18) Aşağıdaki konuşmada boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz.
 A: Is your sister short or tall?
 B: ………………..
A)    He is fat
B)     She is fat
C)    He is medium weight
D)    She is medium height
19) Aşağıdaki konuşmada boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz.
     A: What colour eyes has your mother got?
     B: ………………..
A)    He has got brown eyes
B)     She has got big eyes
C)    He has got big eyes
D)    She has got brown eyes
20) Aşağıdaki konuşmada boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz.
     A: Whose book is that?
     B: ………………..
A)    That is Buse’s book
B)     This book is Buse
C)    Is that Buse’s book
D)    Yes, it is Buse’s book
21) Aşağıdaki konuşmada boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz.
A: İnci, what is your father like?
B: ………………..
A)    She is tall with straight brown hair
B)     He is tall with straight brown hair
C)    He likes watching sport programs
D)    Yes, he likes sport programs

                                                       UNIT-2

22) Aşağıdaki konuşmada boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz.
     A: Furkan, what does your father like?
     B: ………………..
A)    She is tall with straight brown hair
B)     He is tall with straight brown hair
C)    He likes watching sport programs
D)    Yes, he likes sport programs
23) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
     “I like playing ………… in my free time.”
A)    jogging
B)     shopping
C)    chess
D)    going to concerts
24) Aşağıdaki konuşmada boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz.
    A: Is your sister fat or slim?
    B: ………………..
A)    He is fat
B)     She is tall
C)    He is medium weight
D)    She is medium height
25) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
“I like doing ………… in my free time.”
A)    jogging
B)     yoga
C)    chess
D)    going to concerts
26) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
     Osman is a veterinary. He likes ……….. .
A)    students
B)     animals
C)    children
D)    football
27) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
     Murat is a teacher. He likes ……….. .
A)    students
B)     animals
C)    children
D)    football
28) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
     Murat is a teacher. He likes ……….. .
A)    students
B)     animals
C)    children
D)    football
29) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
     Tayfun is a footballer. He likes ……….. .
A)    students
B)     animals
C)    children
D)    football
30) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
     Salih is an engineer. He likes ……….. .
A)    computers
B)     animals
C)    children
D)    football
31) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
     Tom is an astronomer. He likes observing ……….. .
A)    students
B)     animals
C)    stars
D)    football
32) Aşağıdaki cevap için sorulabilecek en uygun soru hangisidir?
     A:………………….?
     B: Yes, I do.
A)    Do you like watching TV
B)     What do you like doing
C)    Does he like watching TV
D)    Does she like watching TV
33) Aşağıdaki cevap için sorulabilecek en uygun soru hangisidir?
     A:………………….?
     B: Yes, he does.
A)    Do you like watching TV
B)     What do you like doing
C)    Does he like watching TV
D)    Does she like watching TV
34) Aşağıdaki cevap için sorulabilecek en uygun soru hangisidir?
     A:………………….?
     B: Yes, she does.
A)    Do you like watching TV
B)     What do you like doing
C)    Does he like watching TV
D)    Does she like watching TV
35) Aşağıdaki soru için verilebilecek en uygun cevap hangisidir?
   A: “Do they enjoy looking at the stars?”
   B: ………………………….. .
A)    Yes, they does
B)     No, they do
C)    Yes, they do
D)    No, they doesn’t
36) Aşağıdaki soru için verilebilecek en uygun cevap hangisidir?
     A: Is he crazy about drawing?
     B: ………………………….. .
A)    Yes, he does
B)     No, he doesn’t
C)    Yes, she is
D)    No, he isn’t
37) Aşağıdaki fiillerin olumsuzdan olumluya doğru hatasız sıralanışı hangisidir?
A)   don’t like/can’t stand /hate /like/enjoy/love/crazy about
B) can’t stand/hate/don’t like /like /enjoy/love/crazy about
C) don’t like/can’t stand /hate/ like/enjoy/love/crazy about
D)    can’t stand/don’t like/ hate/ like/enjoy/love/crazy about
38) Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz
A)    wrestling
B)     dance
C)    skiing
D)    singing
39) Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz
A)    hate
B)     like
C)    enjoy
D)    love
40) Farklı olan kelimeyi işaretleyiniz
A)    can’t stand
B)     crazy about
C)    don’t like
D)    hate
41) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
       “Are you interested ......  photography?”
A)    at
B)     to
C)    on
D)    in
42) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
      “What are you good .......... playing?”
A)    on
B)     at
C)    in
D)    about
43) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
      “My brother is crazy ......... football.”
A)    on
B)     in
C)    about
D)    at
44) Ahmet için kullanılabilecek en uygun fiil hangisidir?
      “Ahmet ........... basketball.” (++++)
A)    likes
B)     enjoys
C)    is crazy about
D)    loves
45) Hilal için kullanılabilecek en uygun fiil hangisidir?
      “Hilal ........... basketball.” (---)
A)    doesn’t like
B)     can’t stand
C)    hates
D)    is crazy about
46) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
     “Do you ........pop music? (++)
A)    like
B)     enjoy
C)    love
D)    hate
47) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
        “Do you ........me? (+++)
A)    like
B)     enjoy
C)    love
D)    hate
48) Elif için kullanılabilecek en uygun fiil hangisidir?
     “Elif ......... classical music.” (--)
A)    hates
B)     can’t stand
C)    doesn’t like
D)    don’t like
 
     49) Cümledeki boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisi?
         Do you ………… basketball) (+)
A)    love play
B)     like play
C)    love playing
D)    like playing
 
     50) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış?
A)    play the piano
B)     do puzzles
C)    go shopping
D)    play yoga
 
 
                  Prepared by Yunus ERYILMAZ
                         Teacher of English